Podium Bike Polo

Żaba

Poland, Poland

Average
Total (1 Tourneys)
Wins
Losses
Ties
Games
Goals
Against
Delta
1.0
4.0
0.0
5.0
9.0
17.0
-8.0
1
11
1
13
18
48
-30
Oct 6, 2017
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
0
7
1
8
9
31
-22
PlayBoys
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
1
4
0
5
9
17
-8
Magic Unicorn