Podium Bike Polo

Maciek Gawrowsky

Warsaw, PL

Average
Total (2 Tourneys)
Wins
Losses
Ties
Games
Goals
Against
Delta
7.5
3.5
0.5
11.5
36.5
22.0
+14.5
15
7
1
23
73
44
+29
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
9
0
0
9
39
7
+32
Apollo 3
Jun 28, 2013
W
L
T
Gm
G
A
𝝙
6
7
1
14
34
37
-3
Apollo 3